Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar nyelv és irodalom követelmény 2008

2008.06.05

IRODALOM

Életművek

1. Költői eszközök Petőfi Sándor Felhők ciklusának néhány darabjában

2. Arany János – A Toldi és a Toldi estéje főhőse

3. A lírai én és az Isten viszonya Ady Endre istenes verseiben

4. Babits Mihály: Jónás könyve

5. Elbeszélő és elbeszélésmód Kosztolányi Dezső néhány Esti Kornél novellájában

6. A gyermeklét képei József Attila költészetében

Portrék

7. Bűnbánat és könyörgés Balassi Bálint istenes verseiben

8. Berzsenyi Dániel elégikus költeményei

9. A novellaíró Mikszáth Kálmán – A jó palócok című kötet néhány novellája alapján

10. Antik hagyományok Radnóti Miklós költészetében

Látásmódok

11. Groteszk látásmód Örkény István Egyperces novelláiban

12. Az elégikum jellemzői Tóth Árpád néhány versében

13. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

A kortárs irodalomból

14. Az elbeszélő szerepe és hangja Esterházy Péter Fuharosok és Parti Nagy Lajos Nyúlbunda című művében

 Világirodalom

15. A passiótörténet

16. Két világ E.T.A. Hoffmann Az arany virágcserép című művében

Színház- és drámatörténet

17. Katona József: Bánk bán – a problematikus V. szakasz

18. A komikum forrásai Molière egy szabadon választott drámájában

Az irodalom határterületei

19. Egy választott magyar irodalmi mű és filmes adaptációjának összevetése

Interkulturális megközelítések és regionális kultúra

20. Egy, a tájhoz, régióhoz, településhez kötődő jelentősebb kulturális esemény ismertetése (A 14. tételhez tartozó művek teljes terjedelemben megtalálhatók a világhálón is.)

MAGYAR NYELV

Ember és nyelv

1. A nyelv jelenkori változásainak jellemzése példákkal

2. A nyelv és a beszéd

A kommunikáció

3. A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei

4. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre

A magyar nyelv története

5. A magyar nyelv történetének forrásai: a nyelvemlékek

6. A nyelvújítás módszerei

7. A nyelvújítás módszereinek újjáéledése az elektronikus kommunikációban (pl. sms, chat) 

Nyelv és társadalom

8. Leggyakrabban használt egynyelvű szótáraink

9. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

10. A nyelvváltozatok

A nyelvi szintek

11. Hangok és beszédhangok

12. A szóelemek

13. Az alárendelő és mellérendelő mondat

A szöveg

14. A szövegösszetartó erők

15. A szöveg szerkezete és jelentése

A retorika alapjai

16. Érvfajták – hibás érvek

17. A retorika társadalmi színterei

Stílus és jelentés

18. A hangalak és jelentés viszonya

19. A stílus szerepe hétköznapi szövegekben

20. Alakzatok a költői és a hétköznapi nyelvben

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

Profilkép


Elérhetőség

Berecz Andrea

06-20/ 425-9404

berecz1986@gmail.com

Levelezőlista
Statisztika

Online: 1
Összes: 74400
Hónap: 351
Nap: 15